Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
11 April 2016
Encik Nik Abd Kadir bin Nik Mohamad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

YBrs. Dr. Noraisah binti Spahat

Ketua Seksyen, Sektor Penyelidikan Ekonomi, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Sarul Bahiyah binti Abu

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

15 April 2016
Encik Mohd Noor Rashid bin Mat Taharim

Pengarah, Bahagian Birokrat dan Korporat, Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Transformasi), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Rospiagos bin Taha

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Transformasi), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam /p>

17 April 2016
Encik Ahmad Zaini bin Zaba’ai

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Kementerian Kewangan

20 April 2016
Encik Mohamed Norazman bin Md. Ariffin

Timbalan Ketua Pengarah, Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi Latihan), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

25 April 2016
Encik Muhammad bin Idris

Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Shublee bin Othman

Pengarah, Direktorat Asia Timur, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha (Pengurusan Keselamatan), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Noor-Ihsan bin Haji Che Mat

Timbalan Pengarah I, Seksyen Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Maziah binti Che Yusoff

Felo Penyelidik Kanan (Ekonomi dan Kewangan Antarabangsa), Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Anuar bin Arifin

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian (Penyelidikan dan Ekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Khalid bin Abd Hamid

Timbalan Setiausaha Bahagian (Penyelidikan dan Ekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Felo Penyelidik Kanan (Ekonomi dan Kewangan Antarabangsa), Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Khalid bin Mohamed

Timbalan Pengarah II, Seksyen Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah I, Seksyen Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

25 April 2016
Puan Salinah binti Ismail

Timbalan Pegawai Kewangan Negeri, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Sembilan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan


Kemaskini Terakhir : 17 Mei 2016