Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
01 September 2016
YBhg. Datuk Yusof bin Sarangit

Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Pejabat Kewangan Persekutuan Sabah, Kementerian Kewangan

Pengarah, Institut Kajian dan Latihan Integrasi Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri

03 September 2016
YBhg. Dato’ Sri Alias bin Ahmad

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan

05 September 2016
YBhg. Dato' Abd Aziz bin Md Nor

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

YBhg. Datin Talagavathi a/p R.Karapayah

Pengarah, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Muhammad Razman bin Abu Samah

Pengarah, Seksyen Dasar Sektoral III, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Bahria binti Mohd Tamil

Pengarah, Seksyen Pemerkasaan dan Seranta, Bahagian Keusahawanan Bumiputra dan Industri Kecil dan Sederhana (IKS), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Sokongan Perdagangan dan Industri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

09 September 2016
Encik Azhar bin Ahmad

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Labuan, Kementerian Wilayah Persekutuan

16 September 2016
Encik Mohd Yunus bin Charlie Charington

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Tinggi

Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Pejabat Kewangan Persekutuan Sabah, Kementerian Kewangan

22 September 2016
YBrs. Dr. Aizi Razman bin Ismail

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Pengurusan dan Transformasi), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Operasi (Operasi Strategik dan Tadbir Urus), Unit Pelaksanaan Projek Awam, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Shahabuddin bin Omar

Pengarah MAMPU Cawangan Sarawak, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Pengurusan dan Transformasi), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Suhaili bin Ahmad

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Perancangan Strategik), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Encik Mohd Saiful Sungkih bin Abdullah

Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak, Perbendaharaan Malaysia Sarawak, Kementerian Kewangan

Encik Ravi a/l Muthayah

Pengarah, Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Industri Pembuatan Sains dan Teknologi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Zunika binti Mohamed

Timbalan Pengarah, Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Puan Hidah binti Misran

Timbalan Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Jafri bin Abdul Jalil

Timbalan Ketua Kluster, Subkluster Tadbir Urus Kemanusiaan dan Integriti, Kluster Pengajian Etika Profesional dan Integriti, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Penyelarasan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

Puan Roziah binti Abudin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Herba, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

26 September 2016
Puan Salmah binti Ahmad

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Cawangan Pembangunan, Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

Encik Imran bin Abdullah

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Pembangunan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Tinggi

Puan Ruziah binti Shafei

Timbalan Pengarah, Kluster Latihan Sebelum Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Pembangunan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohamad Azhan bin Md Amir

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Pengurusan Perkhidmatan Gunasama, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Norazman bin Ismail

Timbalan Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Tuan Haji Ali bin Luman

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sembilan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

30 September 2016
Encik Mohd Hussain bin Che Mamat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Pemantauan Projek, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah


Kemaskini Terakhir : 13 Oktober 2016