Khamis, 20 Jun 2024
13 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
1 Januari 2018
YB. Tuan Ahmad Zamri bin Khairuddin

Setiausaha Kerajaan Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ikhsan

Timbalan Pengarah Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Kerajaan Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

YBhg. Dato' Nor Azmie bin Diron

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pegawai Kewangan Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Hairil Yahri bin Yaacob

Menteri Penasihat Ekonomi, Pejabat MITI Luar Negeri Washington DC, Amerika Syarikat, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Perunding, Bahagian Rundingan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBhg. Dato’ Ramlan bin Harun

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Pengarah, Seksyen Perkhidmatan Sosial, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Alauddin bin Sidal

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

2 Januari 2018
YBhg. Datin Talagavathi a/p R. Karapayah

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Timbalan Ketua Setiausaha (Industri), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Haslina binti Abdul Hamid

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Puan Saraya binti Arbi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Kebudayaan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kebudayaan), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

YBrs. Dr. Tan Awang Bsar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Kebudayaan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Encik Mohd. Daud bin Mohd. Arif

Ketua Unit Kebudayaan dan Pelancongan, ASEAN-Korea Centre, Korea Selatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

YBhg. Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Dato' Zul-kefli @ Zulkefli bin Khalid

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Puan Norzawatil Amali binti Alias

Timbalan Setiausaha (Pengurusan), Suruhanjaya Pilihan Raya

Timbalan Setiausaha (Strategik), Suruhanjaya Pilihan Raya

5 Januari 2018
YBrs. Dr. Karminder Singh Dhillon

Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

8 Januari 2018
Encik Amir Zakri bin Mahmad Mahyidin

Timbalan Pengarah, Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan,Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pemantauan Pembangunan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Siti Fatimah binti Husin

Timbalan Pegawai Kemajuan Negeri, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penilaian Strategik, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Noriyah binti Kandar

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Perancangan dan Pengurusan), Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

15 Januari 2018
Encik Abang Irzarruddin bin Abang Alias

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Antarabangsa, Suruhanjaya Pilihan Raya

Timbalan Setiausaha (Operasi), Suruhanjaya Pilihan Raya

22 Januari 2018
Puan Noor Aini binti Ahmad

Timbalan Ketua Kluster, Sub Kluster Pengajian Lanjutan, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Unit Laporan Ketua Audit Negara dan Operasi Khas, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

29 Januari 2018
YBhg. Dato' Parang Abai @ Thomas

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan


Kemaskini Terakhir: 6 Februari 2018