Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
6 Januari 2019
YBhg. Dato' Sri Muhammad Shahrul Ikram bin Yaakob

Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, New York, Kementerian Luar Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Luar Negeri

7 Januari 2019
YBhg. Datuk Seri Saripuddin bin Kasim

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan

Ketua Setiausaha, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Mohd Khairul Adib bin Abd Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pengangkutan

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan

YBhg. Datuk Zurinah binti Pawanteh

Ketua Setiausaha, Kementerian Industri Utama

Ketua Setiausaha, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

YBhg. Dato' Dr. Tan Yew Chong

Ketua Setiausaha, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

Ketua Setiausaha, Kementerian Industri Utama

YBhg. Dato' Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ikhsan

Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Ketua Setiausaha, Kementerian Kerja Raya

YBhg. Datuk Zolkopli bin Dahalan

Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Pembangunan Strategik), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Dr. Sallehuddin bin Ishak

Ketua Pengarah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

YB. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

YBhg. Dato' Ahmad Zaharin bin Mohd Saad

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Shah Alam

Ketua Pengarah, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli

YBhg. Datuk Kua Abun

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pengkomersialan), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarbangsa), Kementerian Sumber Manusia

Puan Normah binti Osman

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Strategik Keusahawanan), Kementerian Pembangunan Usahawan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia

YBrs. Dr. Anis bin Mahmud @ Abdul Samad

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan dan Pemerkasaan Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Strategik Keusahawanan), Kementerian Pembangunan Usahawan

Encik Zamri @ Fazillah bin Salleh

Timbalan Ketua Setiausaha (Kesejahteraan Bandar), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YBrs. Dr. Nagulendran a/l Kangayatkarasu

Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pengkomersialan), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Encik Imran bin Abdullah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah Kanan, Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pembangunan Usahawan

YBhg. Datin Dr. Syahira binti Hamidon

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Koperasi & Francais, Kementerian Pembangunan Usahawan

Encik Jamalulail bin Abu Bakar

Pengarah, Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Noor Azman bin Muhammad Noor

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Puan Ainah binti Mohd Soon

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertahanan

Encik Mohd Nor Halim bin Mohamad Zain

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Direktorat Asia Timur, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Azli bin Ab Kadir

Menteri Penasihat, Kedutaan Besar Malaysia, Bangkok Jabatan Perdana Menteri

Menteri Penasihat, Kedutaan Besar Malaysia, Bangkok Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Aizi Razman bin Ismail

Ketua Operasi (Operasi Strategik dan Tadbir Urus), Unit Pelaksanaan Projek Awam, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Strategik), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Awang Alik bin Jeman

Ketua Pentadbir, Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Kamis bin Samin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pentadbir, Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

8 Januari 2019
YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz

Timbalan Ketua Setiausaha (Kepenggunaan dan Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

14 Januari 2019
YBhg. Datuk Indera Khairul Dzaimee bin Daud

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Kawalan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Puan Siti Iswalah binti Arshad

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Dalam Negeri

22 Januari 2019
Puan Nor Yahati binti Awang

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik), Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

25 Januari 2019
YBhg. Datuk Rostam Affendi bin Salleh

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Kepenggunaan dan Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

YBrs. Dr. Hanisah binti Hussin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemasaran dan Eksport, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Datin Dr. Syahira binti Hamidon

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Koperasi dan Francais, Kementerian Pembangunan Usahawan

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan dan Pemerkasaan Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan

Encik Ahmad Musadad bin Haji Sulaiman

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Koperasi dan Francais, Kementerian Pembangunan Usahawan

YBhg. Dato' Dr. Roslan bin Mahmood

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan, Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Tuan Haji Mohd Gunawan bin Che Ab Aziz

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan, Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Bahagian Dasar dan Strategik, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

Puan Zaeidah binti Mohamed Esa

Bahagian Dasar dan Strategik, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelarasan, Kawalan dan Pemantauan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

YBrs. Dr. Sharifah Adlina binti Syed Abdullah

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Galakan Cukai dan Sektoral), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Perundingan, Penyelidikan dan Pentadbiran), Bahagian Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Puan Mahfuzah binti Baharin

Ketua Seksyen Bahagian Cukai (Cukai Langsung), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Galakan Cukai dan Sektoral), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Puan Rosanizi binti Ahmad

Ketua Seksyen Perolehan Kerajaan, Sektor Perkhidmatan Am, Ekonomi dan Industri, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Pelaburan), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Puan Mareena Mahpudz

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Setiausaha Bahagian Kanan (Tenaga), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

28 Januari 2019
YBrs. Dr. Rashidi bin Said

Pengarah, Bahagian Dasar Rundingan Pelbagaihala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Duta Tetap Malaysia ke Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO), Pejabat MITI Luar Negeri, Geneva, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri


Kemaskini Terakhir: 12 Februari 2019