Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NameFromTo
1 July 2019
YBhg. Dato' Suriani binti Dato’ Ahmad

Pengarah, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ketua Setiausaha, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

YBrs. Dr. Mohd Mokhtar bin Tahar

Setiausaha Bahagian Kanan (Perancangan Strategik), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.

Timbalan Ketua Setiausaha (Tanah dan Sumber Asli), Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.

YBhg. Datuk Dr. Farizah binti Ahmad

Setiausaha Bahagian Kanan (Hal Ehwal Kabinet), Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Kabinet), Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh.
(Peminjaman)

8 July 2019
Encik Mohammad Diah bin Wahari

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Encik Ismail bin Mokhtar

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
(Peminjaman)

Encik Suliman bin Abd Rahman

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
(Peminjaman)

Encik Ahmad Musadad bin Hj. Sulaiman

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 1, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Rohaizi bin Bahari

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Nor Mazny binti Abdul Majid

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Puan Tan Lee Cheng

Ketua Seksyen, Seksyen Permintaan Luar Sektor Makroekonomi, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan.

Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
(Pertukaran sementara)

10 July 2019
YBrs. Dr. Fary Akmal binti Osman

Ketua Seksyen (Penawaran), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan.

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Labuan, Kementerian Wilayah Persekutuan.
(Peminjaman)

15 July 2019
Puan Suzana binti Alias

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Modal Insan), Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan.

Puan Nordina binti Idris

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi S&T, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.
(Pertukaran sementara)

22 July 2019
YBhg. Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Junaidah binti Kamarruddin

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Masyarakat

Encik Suhaimi bin Jusoh

Timbalan Setiausaha (Pengambilan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.

Encik Rozainor bin Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pegawai Istiadat Kerajaan, Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri.

Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Dasar Kewangan, Kemudahan dan Pertahanan), Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

Puan Rokhoun Nafsiah binti Hj. Abd Rashid

Timbalan Setiausaha Bahagian (Operasi), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Dasar Kewangan, Kemudahan dan Pertahanan), Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Transformasi), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Operasi), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Abu Bakar @ Salleh bin Jambol

Timbalan Pengarah Kanan (Dasar dan Perancangan), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Transformasi), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

24 July 2019
Dato' Che Roslan bin Che Daud

Timbalan Ketua Pengarah (Kemajuan Pengurusan dan Perundangan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah Persekutuan.

Encik Abd Rahman bin Johor

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kementerian Wilayah Persekutuan.

Timbalan Ketua Pengarah (Kemajuan Pengurusan dan Perundangan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.

26 July 2019
YBhg. Datuk Muhd Khair Razman bin Mohamed Annuar

Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia.

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia.

Encik Sutekno bin Ahmad Belon

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Industri Utama.

Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia.


Latest Update : 9 August 2019