Selasa, 31 Januari 2023
09 Rejab 1444
biruhijauemasmerah

Datin Paduka Roslinah binti Md Jani
@jpa.gov.my


Menguruskan sumber manusia dan Khidmat Pengurusan Jabatan dengan cekap dan berkesan.


  • Menguruskan urusan penstrukturan dan naziran perjawatan di JPA.
  • Menguruskan urusan penempatan dan pertukaran pegawai JPA.
  • Menguruskan pembangunan latihan dan kompetensi personel di JPA.
  • Menguruskan urusan berkaitan perkhidmatan dan kaunseling bagi pegawai JPA.
  • Menguruskan urusan kewangan, perolehan dan pembangunan di JPA.
  • Menguruskan program kualiti di JPA.
  • Menguruskan urusan pentadbiran dan logistik di JPA.
  • Menguruskan aktiviti Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Wilayah Persekutuan (MAKSWIP) dan Kelab JPA.
  • Menyelaras pelaksanaan Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS) di JPA.
  • Mengurusetiakan Panel Pembangunan Sumber Manusia, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC), Lembaga Tatatertib, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).