Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 February 2020
YBhg. Dato' Hasnol Zam Zam bin Ahmad

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertahanan

YBhg. Dato' Mohd Sallehhuddin bin Hassan

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri

3 February 2020
YBrs. Dr. Maziah binti Che Yusoff

Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli @ Sukari

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kemajuan Industri Kayu Kayan, Tembakau dan Kenaf, Kementerian Industri Utama.

Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi), Kementerian Industri Utama.

YBrs. Dr. Anis bin Mahmud @ Abdul Samad

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Strategi Keusahawanan), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

YBhg. Datuk Bahria binti Mohd. Tamil

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Antarabangsa), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengukuhan Pelaburan Berkualiti), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Encik Hairil Yahri bin Yaacob

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengukuhan Pelaburan Berkualiti), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Antarabangsa), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

YBhg. Dato' Indera Nazri bin Abu Bakar

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Pegawai Kewangan Negeri, Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Pahang.

Encik Mohd Zaki bin Mahyuddin

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato' Hasnul bin Mohamed

Pengarah, Bahagian Pemantauan Pembangunan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Encik Luqman bin Ahmad

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Puan Hidah binti Misran

Timbalan Pengarah I, Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Pengarah, Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

YBhg. Dato' Fadzilla bin Salleh

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Encik Amir Onn bin Haji Mustapha

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Wilayah Persekutuan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah, Bahagian Pemantauan Pembangunan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Puan Norsham binti Latip

Setiausaha Bahagian Kanan (Kawalan Pencemaran), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.

YBrs. Dr. Mohd Khalid bin Abdul Samad

Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Puan Suriyani binti Ali

Timbalan Pengarah II, Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Timbalan Pengarah I, Bahagian Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Puan Nor Hasnah binti Badroddin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Pengarah Kanan, Bahagian Perdagangan dan Ekonomi Dua Hala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Encik Mohd Hazli bin Ahmad @ Adnan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia.

Encik Mohd Amran bin Hasan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Naik Pangkat, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertahanan.

Encik Abdul Aziz bin Mohd Johdi

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Seksyen Industri Perkhidmatan Pembentungan), Bahagian Perkhidmatan Air dan Pembentungan, Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli.

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri.

YBrs. Dr. Azalia binti Mohamed

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

YBrs. Dr. Jasmine Edmund Andrew

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

YBhg. Dato' Wan Mazlan bin Wan Mahmood

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli.

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah (GIACC), Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato' Razihan bin Adzharuddin

Pegawai Daerah dan Tanah Temerloh, Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Encik Pubadi a/l Govindasamy

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antabangsa, Kementerian Industri Utama.

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kemajuan Industri Kayu Kayan, Tembakau dan Kenaf, Kementerian Industri Utama.

12 February 2020
YBrs. Nor Mazny binti Abdul Majid

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Sumber Manusia.

20 February 2020
Puan Normah binti Osman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pengangkutan.

YBhg. Dato' Mohammad Radhi bin Abdul Razak

Pengarah, Bahagian Bajet Pembangunan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar & Strategi Keusahawanan), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Encik Norazman bin Othman

Pengurus Besar, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya.

YBhg. Dato' Shamsul Azri bin Abu Bakar

Timbalan Setiausaha Bahagian (Operasi), Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan.

Encik Abu Bakar @ Salleh bin Jambol

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Kawalan dan Pengurusan Perubahan), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Operasi), Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan.

YBrs. Dr. Kang Tong Hum

Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan.

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Kawalan dan Pengurusan Perubahan), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan.

Encik Wan Kozil bin Wan Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Pengarah, Bahagian Bajet Pembangunan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Encik Che Rahim bin Daud

Ketua Sekretariat, Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif

Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Terengganu, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Wilayah Persekutuan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Encik John Patrick a/l Antonysamy

Setiausaha Bahagian Kanan (Perubahan Iklim), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan II), Unit Kerjasama Awam Swasta, Kementerian Kewangan


Latest Update : 06 May 2020