Wednesday, 19 June 2024
12 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 July 2020
YBhg. Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof

Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Dato' Amir bin Omar

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohammad bin Ismail

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pembangunan), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Sollehuddin Alyubi bin Zakaria

Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pembangunan), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Fuad bin Apandi

Pengarah, Bahagian Pembangunan & Perolehan, Ibu Pejabat Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ab. Rahim bin Ab. Rahman

Ketua Sekretariat, Malaysian Vision Valley, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Negeri Sembilan.

6 July 2020
YBrs. Dr. Mohd Bakhari bin Ismail

Timbalan Pengarah Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Transformasi dan Pemodenan Pengurusan), Unit Tadbiran Pemodenan dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Jamil Derus bin Ahmad

Timbalan Ketua Pengarah I, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Kesiapsagaan), Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Khairul Shahril bin Idrus

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Kesiapsagaan), Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Keselamatan Strategik), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Noor Alam Khan bin A Wahid Khan

Ketua Pegawai Eksekutif, Eastern Sabah Secutiry Command (ESSCOM), Kementerian Dalam Negeri

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik W. Husbi bin W. Mohd

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Eksekutif, Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri

Encik Shafie bin Taib

Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya

Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor, Suruhanjaya Pilihan Raya

Encik Nor Nekman bin Jaimon

Pengarah, INTAN Kampus Wilayah Selatan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah Pilihan Raya Negeri Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya

Encik Saifuzzaman bin Abdul Manan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pemantauan dan Pemerkasaan Usahawan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Pengarah Kanan, Bahagian Pemantauan dan Pemerkasaan Usahawan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Puan Norashiken bin Ishak

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Antarabangsa, Kementerian Kerja Raya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Puan Hasmawati binti Mohd Yusoff

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Encik Mazlan bin Othman

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Encik Muhamad Zamani bin Mohd Ali

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

YBhg. Datin Noorazah binti Omar

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Istana Budaya, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi

15 July 2020
YBhg. Dato' Jamil bin Rakon

Ketua Setiausaha, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Datuk Wan Ahmad Dahlan bin Hj. Ab. Aziz

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Dalam Negeri

20 July 2020
Encik Zulkifli bin Long

Pengarah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

YBrs. Dr. Azalia binti Mohamed

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam.

Ketua Pengarah, Jabatan Biokeselamatan, Kementerian Alam Sekitar dan Air

27 July 2020
Puan Nor Yahati binti Awang

Ketua Pengarah Penyiaran, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Muhd Khair Razman bin Mohamed Annuar

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

Encik Maniam a/l Arumugam

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Encik Mazlan bin Abd Mutalib

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia


Latest Update : 02 September 2020