Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Nama Dari Ke
1 September 2020
Encik Mohd Fauzi bin Mohd Yatim

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Sepang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

7 September 2020
YBhg. Dato’ Sarul Bahiyah binti Hj. Abu

Pegawai Kewangan Negeri, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia

YBhg. Dato’ Dr. Mohamad Farazi bin Johari

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pegawai Kewangan Negeri, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Encik Addyhanis bin Ahamad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Keselamatan Sempadan Darat, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Penyelarasan Operasi, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

Puan Shobah binti Jamil

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Aset, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Zainal Abidin bin Sait

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Samsul bin Dollah

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Puan Norsazila binti Nordin

Pengarah, Bahagian Standard Kepenggunaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Abdul Majid bin Mat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Noor Azman bin Muhammad Noor

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Encik Razali bin Othman

Timbalan Setiausaha Bahagian (Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan I), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Mastura binti Abdul Karim

Timbalan Pengarah, Bahagian Industri Perkhidmatan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian (Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Zainordin bin Shahlal

Timbalan Setiausaha, Bahagian (Dasar Cukai Tidak Langsung & GST), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah, Bahagian Industri Perkhidmatan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abdul Aziz bin Simat

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zepri bin Saad

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perancangan dan Pembangunan), Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

YBrs. Dr. Jamaluddin bin Mohd Ali

Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Profesional dan Etika, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pegawai Eksekutif, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eastern Sabah Security Command) (ESSCOM), Kementerian Dalam Negeri

Encik Huzaini bin Ramli

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Pengurusan Prestasi dan Penilaian), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Keselamatan, Infrastruktur dan Kemudahan Awam), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

19 September 2020
YBhg. Datuk Hanafi bin Sakri

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

21 September 2020
Encik Mohd Zakuan bin Zakaria

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

22 September 2020
YBhg. Dato’ Syed Ahmad Fuad bin Syed Taha

Pengarah, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Jabatan Perkhidmatan Awam


Kemaskini Terakhir: 12 Oktober 2020