Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
07 July 2014
YBhg. Dato’ Sri Dr. Ainur binti Mohd Nur

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

YBhg. Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Dato’ Sabariah binti Hassan

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Dato’ Norsham binti Abdul Rahin

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Encik Zainal Abidin bin Abu Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Inspektorat, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Transformasi), Biro Tatanegara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Kamis bin Samin

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Istiadat dan Protokol, Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Acara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ali Badaruddin bin Abd Kadir

Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Unit, Unit Khas Laporan Ketua Audit Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mothi a/l SK Kothandahbany

Timbalan Pengarah, Seksyen Industri Perkhidmatan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

 

Latest Update: 08 July 2014