Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 September 2014
Encik Khairul Shahril bin Idrus

Pengarah, Unit Khas Strategik, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah II, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Farizah binti Ahmad

Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Perhubungan Antara Kerajaan, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian (B), Bahagian Hal Ehwal Perhubungan Antara Kerajaan, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Hamdan bin Puteh

Timbalan Pengarah, Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Farah Adura binti Hamidi

Setiausaha Bahagian Korporat dan Inovasi, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pekerja Asing, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Ruji bin Ubi

Timbalan Setiausaha Persekutuan Sabah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pegawai Eksekutif, Eastern Sabah Security Command (ESSCOM), Jabatan Perdana Menteri

02 September 2014
YBhg. Datuk Hasim bin Ismail

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Datuk Harjeet Singh a/l Hardev Singh

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha (Teknologi Hijau dan Air), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

YBhg. Datuk Hajjah Nor’aini binti Abdul Wahab

Timbalan Ketua Setiausaha (Teknologi Hijau dan Air), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Wilayah Persekutuan

04 September 2014
YBhg. Dato’ Dr. Baharom bin Jani

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Projek Khas), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

05 September 2014
YBhg. Datuk Nursiah binti Arshad

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Pembangunan Mahkamah), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datin Noor Haliza binti Mohd Noor

Pengarah, Seksyen Tenaga, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Pembangunan Mahkamah), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datin Badriyah binti Hj Abd Malek

Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Seksyen Tenaga, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

08 September 2014
Encik Azini bin Mohd Shahid

Setiausaha Bahagian Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

09 September 2014
Encik Husain bin Yaacob

Timbalan Pengarah, Seksyen Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Khidmat Pengurusan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

10 September 2014
YBhg. Dato’ Mohd Sani bin Mistam

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Orang Asli Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Hasnan bin Hassan

Pengarah, Institut Kemajuan Desa, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Orang Asli Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

16 September 2014
YM Engku Hamzah bin Tuan Mat

Pengarah, Bahagian Keselamatan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pasukan (Operasi), Pasukan Petugas Pemantauan Projek, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

18 September 2014
Encik Zaidul Bakri bin Hj Abdul Mutalib

Pengurus Besar, Perbadanan Aset Keretapi, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pegawai Eksekutif, Sinergi Perdana Sdn. Bhd., Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

22 September 2014
Puan Hafidzah binti Hassan

Timbalan Pengarah (Makro), Unit Perancang Ekonomi Negeri, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kesejahteraan Bandar, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 

Latest Update: 02 Oktober 2014