Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
05 May 2015
YBhg. Dato' Mazalan bin Md Noor

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pasca Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBrs. Dr. Badariah binti Salleh

Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Bahagian (Kanan), Bahagian Perancangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Chan Huan Seng

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Pengurus Besar, Perbadanan Aset Keretapi, Kementerian Pengangkutan

18 May 2015
Encik Zakaria bin Shaaban

Timbalan Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Sallehhuddin bin Hassan

Pengarah, Bahagian Penyelarasan dan Pelaksanaan, Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBrs. Dr. Ab Rahman bin Awang

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Pengarah, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

26 May 2015
Puan Salmah binti Ahmad

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Sektor Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan

27 May 2015
YBhg. Datuk Mohammad bin Mentek

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Setiausaha, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Puan Nor Inchun binti Hj Mohamed Salleh

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan dan Perolehan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Latest Update: 05 June 2015