Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 September 2015
YBhg. Dato’ Nadzri bin Siron

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

Puan Low Lai Yoong

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Udara, Kementerian Pengangkutan

04 September 2015
Puan Rosida binti Jaafar

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Pengurusan Kewangan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Wilayah Persekutuan

10 September 2015
Encik Ruslan bin Atan

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

14 September 2015
Encik Azman bin Mohd Yusof

Timbalan Ketua Setiausahan (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat /p>

Timbalan Ketua Setiausahan (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Encik Wee Beng Ee

Timbalan Ketua Setiausahan (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausahan (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

15 September 2015
Encik Abd. Rahim bin Ab. Rahman

Pengarah, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Ketua Sekretariat, Malaysian Vision Valley (MVV)

YBrs. Dr. Zainal Abidin bin Sait

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Pengarah, Bahagian Pembangunan Strategik, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

17 September 2015
Encik Abdul Razak bin Jaafar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Kerja Raya

Encik Sivabalasingam a/l Veerasingam

Ketua Pusat, Pusat Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Seksyen Permintaan Domestik, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

20 September 2015
YBhg. Dato’ Dr. Sallehuddin bin Ishak

Timbalan Ketua Pengarah (Kemajuan Pengurusan dan Perundangan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

YBhg. Dato’ Haron bin Abdul Kader

Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Pengarah (Kemajuan Pengurusan dan Perundangan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

21 September 2015
YBhg Dato’ Nazri bin Abu Bakar

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

28 September 2015
YBhg. Dato’ Zainal Abidin bin Ahmad

Timbalan Setiausaha (Pengambilan) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Puan Hamidah binti Bidin

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan Kementerian Dalam Negeri

29 September 2015
YBhg. Dato' Dr. Azimuddin bin Bahari

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelarasan dan Pelaksanaan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Encik Abdul Wahid bin Abu Salim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelarasan dan Pelaksanaan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar


Latest Update: 16 December 2015