Sunday, 16 June 2024
09 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 October 2015
YBhg. Dato' Raihan bin Shariff

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajaran), Kementerian Pendidikan

Ketua Pengarah, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

05 October 2015
YBhg. Datuk Azmi bin Lateh

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajaran), Kementerian Pendidikan

YBhg. Dato' Basaruddin bin Sadali

Timbalan Ketua Setiausaha (Konsumerisme dan Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

12 October 2015
YBhg. Dato' Dr. Zulkapli bin Mohamed

Timbalan Pengarah II, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pegawai Eksekutif, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

15 October 2015
Puan Anis Rizana binti Mohd Zainuddin

Pengarah, Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU) Jabatan Perdana Menteri

Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Zaeidah binti Mohamed Esa

Pengarah, Seksyen Infrastruktur, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU) Jabatan Perdana Menteri

16 October 2015
YBhg. Dato' Mohd Arif bin Ab Rahman

Ketua Setiausaha, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Ketua Setiausaha, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

19 October 2015
YBhg. Dato' Zaiton binti Johari

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

Tuan Haji Razali bin Bakar

Pegawai Daerah Port Dickson, Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Encik Masri bin Razali

Pengarah, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan (Pengurusan), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Encik Maniam a/l Arumugam

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Encik Jayaseelan a/l Navaratnam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YBhg. Datin Junaidah binti Kamaruddin

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Mohammad bin Yacob

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 03 November 2015