Wednesday, 19 June 2024
12 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 November 2015
Encik Abdul Wahid bin Ahmad

Timbalan Setiausaha Bahagian, Sektor Pembangunan dan Pentadbiran Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan Kementerian Pendidikan

Encik Ellam a/l Endim Nom

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Industri Kesihatan dan Keurusetiaan, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan

Encik Nor Azmie bin Diron

Timbalan Pengarah, Seksyen Makro dan Penswastaan, Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Dato’ Valluvan a/l Veloo

Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Pengarah, Bahagian Penguatkuasa, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Puan Azizah binti Haji Ariffin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Teras Sains dan Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Encik Norzuhdy bin Mohamad Nordin

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Zuber bin Taeh

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Shamsul Azri bin Abu Bakar

Ketua Penolong Pengarah Belanjawan, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Sektor Pembangunan dan Pentadbiran, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

YM Dato’ Raja Nazrin bin Raja Aznam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Tugas-Tugas Khas, Kementerian Luar Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Eropah, Amerika Afrika dan ANZAP Kementerian Luar Negeri

Encik Shahril Effendi bin Abdul Ghany

Setiausaha Bahagian, Bahagian Amerika, Kementerian Luar Negeri

Ketua Pengarah, Jabatan Perancangan Dasar, Kementerian Luar Negeri

YM Raja Nushirwan bin Zainal Abidin

Duta Besar Malaysia di Tehran, Kementerian Luar Negeri

Ketua Protokol, Kementerian Luar Negeri

YBhg. Dato’ Jaafar bin Mohamed

Pengarah, Bahagian Penguatkuasa, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Timbalan Pengarah, Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Encik Suhaimi bin Haji Mamat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

04 November 2015
YBhg. Dato’ Zaitun binti Abdul Samad

Ketua Pengarah, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

09 November 2015
Encik Abdullah bin Tahir

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengambilan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha (Pengambilan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Encik Roslan bin Abd Jelani

Timbalan Ketua Kluster, Kluster Pengajian Etika Profesional dan Integriti, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah, Pusat Latihan Kepimpinan, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Kementerian Pendidikan Tinggi

Puan Haslina binti Abdul Hamid

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Encik Muez bin Abdul Aziz

Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Pengarah, Bahagian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

16 November 2015
YBhg. Dato’ Mohamad Yasid bin Bidin

Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Menteri Besar Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Klang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBrs. Dr. Anesee bin Ibrahim

Felo Penyelidik Kanan (Pembangunan Sosial), Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pendaftar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Mary Wong Lai Lin

Jabatan Perkhidmatan Awam

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Siti Aisah binti Ismail

Pengarah, Bahagian Pembangunan Perniagaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Pengarah, Bahagian Pembangunan Francais, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

16 November 2015
Tuan Haji Ogu Salim bin Omar

Agensi Pengurusan Bencana Negara (APBN), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 11 December 2015