Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 June 2016
Encik Alan bin Abdul Rahim

Pengurus Besar, Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Industri, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

14 June 2016
Encik Lokman bin Jamaan

Timbalan Pengarah, Direktorat Strategik II, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Unit Khas Strategik III, Jabatan Perdana Menteri

16 June 2016
YBhg. Datuk Yatimah binti Sarjiman

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan dan Kewangan), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Dato’ Nadzri bin Siron

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Tuan Haji Abdul Rahim bin Ishak

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YBhg. Dato’ Arifin bin Che Mat

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Kementerian Pengangkutan

Encik Mohd Jamalluddin bin Kasbi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Orang Asli, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Encik Khiruddin bin Said

Pengarah, Bahagian Pentadbiran, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBhg. Dato’ Ramlan bin Harun

Pengarah, Bahagian Pembangunan Perumahan, Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

20 June 2016
YBhg. Dato’ Zaiton binti Johari

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertahanan

Puan Zurinah binti Pawanteh

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Timbalan Ketua Setiausaha (Komoditi), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Encik Samsuni bin Mohd Nor

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Dato’ Ahmad Nadzri bin Embong

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Encik Toisin Gantor

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Kementerian Kesihatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Puan Ramona binti Mohd Razali

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi

Encik Teo Khian How

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Kesihatan

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pasca Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Mohamad Farazi bin Johari

Timbalan Ketua Kluster (Pengurusan Projek), Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

YBhg. Dato’ Abdul Rahman bin Mohamad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohammad Jubri bin Jaafar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, Kementerian Kesihatan

Encik Abdul Shukor bin Mahmood

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Encik Wan Ahmad Uzir bin Wan Sulaiman

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Roszanina binti Wahab

Ketua Seksyen, Sektor Monetisasi Aset, BahagianPengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Kanan (Sektor Pemantauan), Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Kewangan

Encik Suhaimi bin Ali @ Ahmad

Pengarah, Bahagian Perhubungan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Pengangkutan

Encik Shahrul Kamal bin Osman

Ketua Seksyen Perolehan Kerajaan, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Idris bin Yakob

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan

Encik Zamari bin Mohd Ramli

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Hilir Perak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Mohd Zahari bin Hassan

Pengarah Imigresen Negeri Perak, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Tuan Haji Zainal Abidin bin Abu Hassan

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan dan Kewangan), Jabatan Perdana Menteri

Puan Khairiah binti Ab Rashid

Timbalan Pengarah, Cawangan Operasi Perkhidmatan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

28 June 2016
YBhg. Dato’ Hasnul bin Mohamed

Ketua Eksekutif, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Sembilan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan


Latest Update : 8 August 2016