Thursday, 20 June 2024
13 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
01 October 2016
YBhg. Datuk Iskandar bin Mohd Kaus

Timbalan Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

12 October 2016
YBrs. Dr. Ruziati binti Mior Ahamad Ariffin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Psikologi dan Kaunseling, Kementerian Pendidikan

Pengarah, Bahagian Pengurusan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Ismail bin Mokhtar

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Pembangunan Komuniti Bandar, Kementerian Kesejahtaraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YM Engku Hamzah bin Tuan Mat

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Operasi (Pengupayaan Kapasiti), Unit Pelaksanaan Projek Awam, Jabatan Perdana Menteri

14 October 2016
Puan Sarul Bahiyah binti Abu

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pejabat Tanah dan Galian Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pegawai Kewangan Negeri, Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

22 October 2016
Encik Zulkifli bin Abidin

Pengarah, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA), Kementerian Dalam Negeri

Encik Roselin bin Rajab

Timbalan Pengarah Direktorat Strategik III, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 15 December 2016