Tuesday, 05 December 2023
22 Jumada al-awwal 1445
bluegreengoldred

Name From To
05 June 2017
YBrs. Dr. Maziah binti Che Yusoff

Pengarah, Seksyen E-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Sharifah Adlina binti Syed Abdullah

Ketua Seksyen, Seksyen Kerjasama Serantau, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Pengarah, Seksyen E-Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Rosli bin Isa

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Kementerian Pengangkutan

Encik Mohammad Ridzwan bin Abidin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perkhidmatan Perbandaran, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan dan Pembangunan), Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik Zaidi bin Johari

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Tuan Haji Mohammad Diah bin Wahari

Pengarah Kanan & Ketua Penyelaras, Pusat Pembangunan & Pelaksanaan Program, Institut Integriti Malaysia

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan), Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Puan Siti Norlailasari binti Abdul Rahman

Pengarah, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Strategik Pintar, Polisi dan Penilaian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

07 June 2017
YBhg. Dato’ Nik Azman bin Nik Abdul Majid

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 16 June 2017