Thursday, 20 June 2024
13 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
08 September 2017
Puan Fazidah binti Mustafa

Ketua Seksyen, Rantaian Bekalan dan Perkhidmatan dan Tender Menteri, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan dan Perolehan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik Mohd Khidir bin Majid

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Pembangunan, Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

15 September 2017
YBhg. Dato' Ab Rahman bin Mat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Strategik dan Am), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Ahmad Suhaimi bin Endut

Timbalan Setiausaha Bahagian (Strategik dan Am), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Encik Alan bin Abdul Rahim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelesenan Pelancongan, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

18 September 2017
YBhg. Dato' Sri Nadzri bin Siron

Ketua Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Dato' Shaharuddin bin Khalid

Ketua Penasihat Eksekutif, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Ketua Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

25 September 2017
Encik Muhamad bin Idris

Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Industri Perkhidmatan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Puan Normi binti Nordin

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zakaria bin Shaaban

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ibrahim bin Ismail

Timbalan Ketua Pengarah (Aduan), Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah Kanan, Sektor Perundingan dan Pembangunan 1, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

YM Dato' Tengku Mohd Amin bin Tuan Sulaiman

Pengarah, Bahagian Pengurusan Aduan, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Aduan), Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

Encik Yahya bin Ab. Ghani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Belia dan Sukan

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan


Latest Update: 26 September 2017