Wednesday, 29 May 2024
21 Dhu al-Qi'dah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 April 2018
YBhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Pengarah, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan

YBhg. Datin Rashidah binti Mohd Sies

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Noraisah binti Spahat

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan

9 April 2018
Encik Shamshuzaman bin Sulaiman

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Kewangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Pengarah, Bahagian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

10 April 2018
YBhg. Datuk Dr. Ahmad Jailani bin Muhamed Yunus

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Zulkefli bin Ibrahim

Pengarah, Bahagian Dasar Transformasi, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

17 April 2018
Encik Ahmad Zaini bin Zaba'ai

Timbalan Ketua Eksekutif (Perancangan dan Pembangunan), Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Insolvensi, Jabatan Perdana Menteri

23 April 2018
Encik Mohamad Radzuan bin Mazlan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Udara, Kementerian Pengangkutan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Udara, Kementerian Pengangkutan


Latest Update: 02 May 2018