Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Penafian Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Mengenai Perlantikan Perunding Untuk Berurusan Dengan Pelajar Tajaannya

PUTRAJAYA, 6 Ogos 2014 - Dimaklumkan bahawa pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) tidak melantik mana-mana perunding untuk berurusan dengan pelajar tajaannya untuk sebarang urusan biasiswa. Untuk makluman semua urusan penawaran biasiswa JPA dilakukan secara online di laman sesawang berikut : esilav2.jpa.gov.my

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pasukan Komunikasi
Jabatan Perkhidmatan Awam
Tel: 03-88853830/3146
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.