Friday, 15 October 2021
08 Rabi' al-awwal 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

No Distributed Letter of the Year 2009 Download
1 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship. (31 Disember 2008)
2 Kewajipan Mengisytiharkan Harta Oleh Pegawai Awam Di Bawah Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993
3 Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Dan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 Ke Gred W22, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Semenanjung Malaysia.
4 Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai-Pegawai Di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
5 Larangan Penglibatan Dalam Politik Ke Atas Pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dan Pegawai Kumpulan Pengurusan Dan Profesional
6 Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Persekutuan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai-Pegawai Di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak
7 Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Di Atas Kadar Sebenar Sebulan Kepada Pegawai Perubatan Dan Pegawai Pergigian Yang Mengikuti Kursus Sarjana Perubatan Atau Pergigian Yang Mana Berkenaan Di Bawah Program Kepakaran Mengikut Sistem Tertutup.
8 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa
9 Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Darah
10 Semakan Kadar Bantuan Mempelajari Bahasa Kepada Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri
11 Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Secara Istimewa Bagi Anggota-Anggota Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL - Penyelenggara Stor Rendah N11, N14
12 Penambahbaikan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa
13 Penetapan Wajaran Markah Prestasi Bagi Urusan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Awam
14 Pendekatan Pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Tahun 2010 Dan 2011
15 Kelayakan Pemberian Elaun Perumahan Kepada Pasangan Yang Membeli Rumah Dalam Stesen Pegawai Berkhidmat Dengan Pinjaman Perumahan Kerajaan.
16 Larangan Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Awam Dalam Perhimpunan Haram Atau Gerakan Yang Mengancam Keselamatan Negara
17 Pindaan Kadar Elaun Kanak-kanak Yang Diperuntukkan Melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1994
18 Pelaksanaan Pemeriksaaan Kesihatan Di Kalangan Pegawai Perkhidmatan Awam
19 Pematuhan Kepada Arahan Di Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2002 Mengenai Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam
20 Keputusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Masih Belum Lulus Tapisan Keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
21 Pemberian Pelepasan Seperti Bertugas Rasmi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Petugas Lembaga Tabung Haji Di Tanah Suci Semasa Musim Haji
22 Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
23 Urusan Pemangkuan Pegawai Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan
24 Pemberian Pelepasan Seperti Bertugas Rasmi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Dilantik Sebagai Petugas Lembaga Tabung Haji Di Tanah Suci Semasa Musim Haji
25 Pelaksanaan Urusan Pertukaran Dalaman/ Pusingan Kerja Bagi Pegawai Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Berkhidmat Di Bahagian Pembangunan Dan Perolehan
26 Peraturan Mengenai Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di Bawah Perintah Am 5 Bab G - Mematuhi Waktu Bekerja
27 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship (14 Disember 2009)