Friday, 21 June 2024
14 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Announcement

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Article available only in Malay.

Surat Edaran Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) Ceraian Up.7.4.3: Pengurusan Laporan Berhubung Dengan Tatakelakuan Pegawai Awam Yang Dirujuk Oleh Pihak Berkuasa Integriti

Download :

1. Distributed Letter :JPA.600-8/1/8(1)

2. Ceraian UP.7.4.3