Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Pengambilan Pegawai Baharu Secara Lantikan Kontrak (Interim) Dalam Perkhidmatan Awam

1. Apakah maksud Lantikan Kontrak (Interim) dan mengapakah ia diperkenalkan?
2. Bilakah pengambilan pegawai baharu secara Lantikan Kontrak (Interim) akan bermula?
3. Adakah urusan pengambilan pegawai baharu secara Lantikan Kontrak (Interim) ini turut dipanjangkan kepada pengambilan selain daripada Perkhidmatan Awam Am Persekutuan?
4. Bagaimanakah kaedah permohonan untuk Lantikan Kontrak (Interim) ini?
5. Adakah proses pengambilan pegawai Lantikan Kontrak (Interim) sama dengan pegawai tetap?
6. Berapa lamakah tempoh bagi Lantikan Kontrak (Interim) ini?
7. Adakah pegawai Lantikan Kontrak (Interim) berpeluang untuk dilantik ke jawatan tetap?
8. Adakah pegawai Lantikan Kontrak (Interim) perlu melalui proses pengambilan semula untuk lantikan tetap?
9. Adakah gaji pegawai Lantikan Kontrak (Interim) berbeza dengan pegawai lantikan tetap?
10. Apakah faedah dan kemudahan yang disediakan untuk pegawai Lantikan Kontrak (Interim)?
11. Bagaimana proses penilaian prestasi bagi pegawai Lantikan Kontrak (Interim)?
12. Bagaimana proses penamatan pegawai Lantikan Kontrak (Interim)?
13. Adakah urusan penentuan gaji permulaan semasa dilantik Kontrak (Interim) mengambil kira pengalaman sektor pekerjaan terdahulu?