Sabtu, 11 Julai 2020
19 Zulkaedah 1441

Kelulusan & Penamatan Pemangkuan

1. Apakah tafsiran pemangkuan?
2. Bolehkah Ketua Jabatan mengarahkan untuk pegawai memangku sesuatu jawatan?
3. Bolehkah seseorang pegawai itu dinaikkan pangkat tanpa memangku jawatan tersebut terlebih dahulu?
4. Bolehkah pemangkuan seseorang pegawai ditamatkan?

Elaun Pemangkuan

1. Bagaimanakah elaun pemangkuan dikira?
2. Adakah elaun pemangkuan perlu dikutip balik apabila seseorang pegawai dinaikkan pangkat di mana tarikh kenaikan pangkat dikebelakangkan?